Вещи от Ganveri в съемке Denim Fashion на страницах издания IMIRAGEmagazine:

 

 

 

 

 

 

Model/ Kristin Kazz

Style/ Tetiana Tuka

MUAH/ Jeanne Meens

Photographer and Retoucher/ Joss Peix

Denim clothes/ Ganveri